home > Pylová alergie > Správně nebo chybně?

Otestujte své znalosti

pylové alergie.

Jste alergičtí na běžně tradované, mylné názory a víte vše, co se dá o sezónní alergii vědět? Zjistíte to tak, že odpovíte „správně“ nebo „chybně“ na následující tvrzení.

SprávněChybně


[1] Aït-Khaled et al. Global map of the prevalence of symptoms of rhinoconjunctivitis in children: The International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) Phase Three. Allergy 2009: 64: 123–148
[2] Walker S. et al. Seasonal allergic rhinitis is associated with a detrimental effect on examination performance in United Kingdom teenagers: case–control study. J. Allergy Clin.Immunol. 120(2), 381–387 (2007).
[3] Emberlin J. et al. Responses in the start of Betula (birch) pollen seasons to recent changes in spring temperatures acroos Europe. Int J Biometeorol 2002; 46: 159-170
[4] Khinchi M. S. et al. Clinical efficacy of sublingual and subcutaneous birch pollen allergen-specific immunotherapy: a randomized, placebo-controlled, double-blind, double-dummy study. Allergy 2004: 59: 45–53.