home > Pylová alergie > Některé důležité statistiky

Pylová alergie: několik zajímavých čísel!

V Evropě je až 40 % osob trpících respiračními alergiemi postiženo alergií na pyl.1

 

HR-sick adult(12)

  • Jediná rostlina ambrózie může uvolnit až několik milionů pylových zrn za den, a pro spuštění alergické reakce postačuje jen 5 zrnek na metr krychlový vzduchu2.
  • Alergie na trávy odpovídá za více než polovinu případů alergické rýmy v Evropě.3
  • Alergie na pyl břízy se za uplynulých 20 let ztrojnásobila.4
  • Jen 15 % osob, které se domnívají, že trpí alergií na pyl, bylo diagnostikováno alergologem.5

[1] D’Amato et al. Allergenic pollen and pollen allergy in EuropeAllergy 2007: 62: 976–990
[2] ATMO Rhône Alpes – Observatoire de l’Air en Rhône-Alpes.
[3] Bauchau V, Durham SR. Prevalence and rate of diagnosis of allergic rhinitis in Europe. Eur Respir J. 2004 Nov;24(5):758-64.
[4] Stevens et al. Is the prevalence of specific IgE to classical inhalant aeroallergens among patients with respiratory allergy changing? Evidence from two surveys 15 years apart. Acta Clinica Belgica, 2003; 58-3
[5] Brehler et al. Perceptions and experience of tree pollen allergy in the general public in four European countries. Allergy (Suppl 97), 358 Abstract 949