home > Pylová alergie > Detailnější pohled na pyl

Zaměřeno na pyly

Pyly, které jsou nejčastěji odpovědné za alergické reakce jsou produkovány jak druhy volně rostoucími tak šlechtěnými (stromy, travami a plevely) všude kolem nás.

 

Pyl stromů: řada různých typů pylů

HR-sick adult(12)

Existuje šest hlavních čeledí stromů, které vyvolávají alergické reakce:

  • břízovité: bříza, olše, habr, líska,
  • cypřišovité: cypřiš, jalovec, thuje,
  • bukovité: buk, kaštan, dub,
  • olivovníkovité: oliva, jasan, ptačí zob,
  • borovicovité: jedle, borovice, smrk, modřín, cedr,
  • platanovité: platan.

Okrasné stromy, které se často vyskytují v parcích, zahradách a ve městech, jako je cypřiš, jasan
a bříza, jsou vysoce alergenní.
Pyl stromů odpovídá za více než 30 % případů alergické rýmy.1
Pylová sezóna trvá dlouhou dobu, od ledna do června, a u jednotlivých druhů stromů se liší.

 
 

Pyl z trav a obilnin

HR-sick adult(12)

Existují dvě hlavní skupiny, které zahrnují přibližně 20 druhů:

  • obilniny: oves, pšenice, kukuřice, ječmen atd.,
  • pícniny: srha laločnatá, bojínek luční, tomka vonná, jílek vytrvalý, lipnice luční atd.

Vyskytují se na zahradách, trávnících, loukách, pastvinách, příkopech a podél silnic. Pylová zrna trav, která jsou lehká
a velmi malá, jsou šířena větrem na vzdálenost desítek nebo
i stovek kilometrů.
Pyl trav je silně alergenní a iodpovídá za více než 50 % případů alergické rýmy.1
Pylová sezóna trvá od dubna do září a vrcholu dosahuje v květnu a červnu.

 
 

Pyl plevelů

HR-sick adult(12)

Plevely jsou víceleté nebo trvalé rostliny. Nejvíce alergenní pyl produkuje ambrózie peřenolistá, invazivní tráva ze Severní Ameriky, a pelyněk, který je široce rozšířen na skládkách a podél silnic a cest.  
Alergie též mohou vyvolávat drnavec, jitrocel a merlík.

 

25 % osob trpících alergickou rýmou je alergických na pyl plevelů.1
Sezóna pylu plevelů trvá od dubna do září, vrcholu však dosahuje od července do září.

 

 


[1] Bauchau V, Durham SR. Prevalence and rate of diagnosis of allergic rhinitis in Europe. Eur Respir J. 2004 Nov;24(5):758-64.