home > Pylová alergie

Vy a vaše

pylová alergie

Pylová alergie je běžné respirační onemocnění, které je, ve většině případů, vyvoláno několika různými druhy pylů. Nemusíte se však smířit s nepříznivými dopady tohoto onemocnění na vaše zdraví, když je k dispozici řešení, které vám uleví od alergických příznaků.

 

Fakta o pylové alergii

HR-sick adult(12)

Pylová alergie je nepřiměřená reakce na pylová zrnka, která jsou produkována různými druhy rostlin (stromy, travami
a plevely) a šířena větrem. Toto onemocnění je označováno jako „sezónní alergická rýma“, protože se projevuje pouze
v době, kdy jsou rostliny v reprodukční fázi. Pyl přítomný ve vzduchu se může usazovat na kůži, v očích, nose
a průduškách a vyvolávat příznaky, jako je

  • kýchání,
  • svědění nosu, rýma nebo ucpaný nos,
  • zarudlé nebo slzící oči,
  • dýchací obtíže.

Pylová alergie může být též provázena astmatem, jež může její příznaky zhoršovat.1

 

 

Zkřížené alergie

Většina osob postižených pylovou alergií je citlivá na několik druhů pylu a může též reagovat na některé potraviny, které obsahují podobné proteiny. Tato reakce se nazývá „zkřížená alergie“.2 Typickým příkladem je zkřížená alergie mezi pylem břízy a jablkem.

 

Dopad na každodenní život se často podceňuje

HR-sick adult(12)

V Evropě trpí 15 až 20 % alergiků těžkou formou alergické rýmy, 3 která má nepříznivý dopad na jejich každodenní život. Toto onemocnění může být doprovázeno dalšími zdravotními komplikacemi, jako je spánková apnoe, sinusitida a ušní infekce,4 a může mít negativní vliv na kvalitu spánku, vykonávání každodenních aktivit, koncentraci, produktivitu práce a celkovou pohodu.5 U dětí a dospívajících může sezónní alergie významně ovlivnit schopnost učení.6 Nedávná evropská studie dokázala, že téměř pro dvě třetiny pacientů trpících alergií na pyl stromů představuje jejich onemocnění skutečný handicap7
v každodenním životě, protože i když trvají příznaky omezenou dobu, mohou vyvolávat vážné obtíže.

 

Alergická rýma se při nedostatečné léčbě může zhoršovat. Bylo prokázáno, že u pacientů trpících alergickou rýmou existuje 3,5krát vyšší pravděpodobnost vzniku astmatu než u zbývající části populace.8

  

Závažnost pylové alergie může je často podceňována, a to i jedinci, kteří jsou jí postiženi. Není neléčitelná a existují řešení. Poraďte se s alergologem, který vás vyšetří a stanoví odpovídající léčebný postup.

  

Vaši respirační alergii vám pomohou lépe pochopit dva testy:


[1] Baxi S. N. The Role of Allergen Exposure and Avoidance in Asthma. Adolesc Med State Art Rev. 2010 April ; 21(1): 57.
[2] Hauser et al. Panallergens and their impact on the allergic patient. Allergy, Asthma & Clinical Immunology 2010, 6:1
[3] White P. et al. Symptom control in patients with hay fever in UK general practice: how well are we doing and is there a need for allergen immunotherapy? Clinical and Experimental Allergy. 1998: 28: 266-270.
[4] Sih T, Mion O. Allergic rhinitis in the child and associated comorbidities. Pediatr Allergy Immunol 2010: 21: e107–e113.
[5] Kremer B. et al. Relationship between allergic rhinitis, disturbed cognitive functions and psychological well-being. Clin Exp Allergy 2002;32:1310-15.
[6] Walker S, Khan-Wasti S, Fletcher M, Cullinan P, Harris J, Sheikh A. Seasonal allergic rhinitis is associated with a detrimental effect on examination performance in United Kingdom teenagers: case–control study. J. Allergy Clin.Immunol. 120(2), 381–387 (2007).
[7] Brehler et al. Perceptions and experience of tree pollen allergy in the general public in four European countries. Allergy (Suppl 97), 358 Abstract 949
[8] Shaaban R et al. Rhinitis and onset of asthma: a longitudinal population-based study. Lancet. 2008, 372:1049-1057
[9] D’Amato et al. Allergenic pollen and pollen allergy in EuropeAllergy 2007: 62: 976–990