home > Právní ustanovení

Právní ustanovení

Použití těchto stránek podléhá souhlasu s dále uvedenými podmínkami:

 

  1. Předmět

Tyto stránky obsahují informace o alergii na roztoče pro laickou veřejnost.

Obsah těchto webových stránek je nabízen výhradně jako informace a nemůže nahradit radu lékaře. Prostřednictvím těchto webových stránek není stanovena diagnóza ani poskytovány žádné lékařské rady.

 

  1. Autorská práva

Obsah těchto webových stránek je majetkem společnosti Stallergenes, nebo jeho použití podléhá schválení, a je kompletně financován společností Stallergenes. Tyto webové stránky jsou chráněny podle platného zákona o autorském právu.
Stallergenes je držitelem všech ochranných známek, názvů značek, značek služeb, log a názvů společností uvedených na těchto webových stránkách, které jsou chráněny ve všech zemích na světě. Žádná součást těchto stránek nesmí být kopírována, šířena, duplikována, stahována, modifikována, adaptována ani použita, a to z části ani celá, žádným médiem, kromě jediné kopie, kterou si smíte vytvořit pro své osobní, soukromé a nekomerční použití.
Stallergenes si vyhrazuje právo v případě jakéhokoli porušení svých autorských práv učinit příslušné právní kroky.

 

  1. Odpovědnost

Společnost nenese odpovědnost za případnou změnu textu, grafiky a zvukových ani video záznamů, které se zobrazí na obrazovce, neboť taková změna by byla způsobena vybavením uživatele.
Na těchto webových stránkách mohou být zobrazeny odkazy na jiné internetové stránky. Stallergenes neručí za obsah žádných jiných internetových stránek a neodpovídá za žádné škody vzniklé v důsledku použití obsahu těchto internetových stránek. Odkazy na další internetové stránky jsou uvedeny pouze pro pohodlí uživatele webových stránek společnosti Stallergenes.
Společnost Stallergenes vyvinula maximální možnou péči při shromáždění a umístění informací na tyto webové stránky, zajištění jejich přesnosti a aktualizaci. Stránky však přesto mohou obsahovat chyby či nepřesnosti a mohou mít nedostatky.
Společnost Stallergenes proto nenese odpovědnost za žádné přímé či nepřímé ztráty, bez ohledu na jejich příčinu, původ, charakter či jejich důsledky.
Tyto stránky jsou poskytovány jako služba osobám, které je navštíví. Stallergenes si vyhrazuje právo na odstranění, upravení či doplnění informací, jež jsou zde uvedeny, a/nebo na zastavení či pozastavení celých stránek či jejich části, které může být provedeno kdykoli a z jakéhokoli důvodu bez předchozího oznámení. 

 

  1. Podmínky pro použití fotografií a videozáznamů

Fotografie a videozáznamy uvedené na těchto stránkách jsou, pokud není uvedeno jinak, majetkem společnosti Stallergenes.
Tyto fotografie nemohou být dále prodány, upraveny ani použity jinak než způsobem uvedeným výše.

 

  1. Cookie

Stallergenes využívá cookie pro měření provozu na svých webových stránkách… pro účely seznámení se s použitím webu a jeho optimalizaci. Pokud jde o cookie, máte tři možnosti: 

1. můžete nastavit svůj prohlížeč tak, že cookie musí být přijaty, 

2. při instalaci cookie se zobrazí varovné hlášení,
3. cookie budou vždy zamítnuty. (Více naleznete v nápovědě svého prohlížeče.)

 

  1. Právní ustanovení

 

Majitel stránek: Stallergenes S.A.
6, rue Alexis de Tocqueville
92183 ANTONY Cedex
Francie
Telefon: 33 (0) 1 55 59 23 10,  Fax: 33 (0) 1 55 59 20 68

 

Ředitelka: Cécile Hilaire, Senior VP, Strategic Marketing and Market Access

 

Webhosting: Imaload
Web & video agency
145 avenue Malakoff – 75 116 Paris, Francie
Telefon: 33 (0) 1 83 79 01 50, Fax: 33 (0) 1 45 01 66 28