home > Posuďte svou alergii > Jaký vliv má alergie na váš život?

Jaký vliv má alergie na váš

pracovní a soukromý život?

Do jaké míry alergie na roztoče ovlivňuje vaši pracovní výkonnost a produktivitu nebo vaši schopnost se učit? Umožňuje vám, abyste se mohli odpovídajícím způsobem věnovat svému rodinnému životu nebo trávit volný čas? Chcete-li zjistit, jak na tom jste, vyplňte dotazník.1

 

Jste v současné době zaměstnán(a) (pracujete za mzdu)?
Obecně vzato, kolik hodin týdně obvykle pracujete?
Kolik hodin jste za posledních sedm dnů zameškal(a) v práci kvůli problémům spojeným s alergiemi?
Nakolik alergie za posledních sedm dnů ovlivnily vaši produktivitu během doby, kdy jste pracoval(a)?Zvolte číslo. 0 = Alergie neměly žádný vliv na mou práci. 10 = Alergie mi zcela znemožnily pracovat
Navštěvujete v současné době nějakou školu (druhý stupeň základní školy, střední školu, bakalářské nebo magisterské studium, jiné kurzy atd.)?
Obecně vzato, kolik hodin týdně obvykle chodíte do školy?
Kolik hodin jste za posledních sedm dnů zameškal(a) výuku nebo školu kvůli problémům spojeným s alergiemi?
Nakolik alergie za posledních sedm dnů ovlivnily vaši produktivitu během studia ve škole nebo při výuce? Zvolte číslo. 0 = Alergie neměly žádný vliv na mou účast při výuce. 10 = Alergie mi zcela znemožnily účast při výuce.
Zvolte číslo. 0 = Alergie neměly žádný vliv na mé každodenní činnosti. 10 = Alergie mi zcela znemožnily vykonávat mé každodenní činnosti.


[1] Reilly MC, Tanner A, Meltzer EO: Work, classroom and activity impairment instruments:
validation studies in allergic rhinitis. Clin Drug Invest 1996; 11(5):278-288.