home > Jaká jsou řešení? > Diagnóza

Diagnóza alergie

Alergolog používá několik vzájemně se doplňujících nástrojů pro provedení alergologického vyšetření, stanovení diagnózy, zjištění příslušných alergenů a závažnosti onemocnění
a rozhodnutí o nejlepším průběhu léčby pacienta.

Pečlivé dotazování – téměř jako vyšetřování!

Alergolog pacienta požádá, aby uvedl podrobnosti o:

  • příznacích, okolnostech, které je spouštějí, rychlosti, s jakou nastupují,
  • „sklonech“: osobní a rodinné historii alergie, kouření atd.,
  • prostředí a životním stylu.

Lékařské vyšetření

Alergolog provede obecné lékařské vyšetření (zvážení, změření tlaku krve a pulzu atd.) pacienta
a vyšetří orgány, které mohou být respirační alergii postižené: nos, oči, krk a průdušky.

Kožní test okamžitě odhalí „vaše“ alergeny

HR-Diagnosis (4)

Tato metoda spočívá v zavedení kapky alergenového extraktu pod kůži. Alergolog testuje několik alergenů, na které získal podezření dotazováním. Výsledky testu lze zjistit za 20 minut: pozitivní reakce způsobí zarudnutí kůže, které se podobá komářímu štípanci, a mírný otok a svědění. Tato technika je rychlá a lze ji provést i u velmi malých dětí.

Dodatečná vyšetření v případě pochybností

Pokud je výsledek kožního testu neprůkazný nebo je negativní, ale příznaky přetrvávají, může alergolog též sáhnout k testům alergenů z krve („test specifických IgE“). Tím se jednoznačně identifikuje příslušný alergen.

Dechové vyšetření

Pokud trpíte dýchacími obtížemi nebo sípotem, lékař může provést „funkční vyšetření plic“, kterým se diagnostikuje alergické astma.